sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Nguyễn Đình Nguyên
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0913.030.135
Điện Thoại:
(0222) 3776432
Fax:
(0222) 3646955
Địa chỉ:
Quảng Bố, X. Quảng Phú, H. Lương Tài, Bắc Ninh , Việt Nam
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Hoàng Hiệp
Địa chỉ:
Quảng Bố, X. Quảng Phú, H. Lương Tài, Bắc Ninh , Việt Nam
Điện thoại:
(0222) 3776432
Fax:
(0222) 3646955
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường